Widiatmika School

SMP WIDIATMIKA

Guru dan Staff

 

       

Agus Suastika Adiputra, S.Pd., M.Pd.

       
        Kepala Sekolah        

 

       

I Wayan Gus Arnawa, S.Pd.

       
        Wakil Kepala Sekolah/
Guru IPA Terpadu
       

 

       

Kadek Agus Putrawan, S.Pd.

       
        Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum/
Guru Fisika
       

 

       

Gede Maha Wijaya, S.Sn.

       
        Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana & Prasarana/ Guru Seni Budaya        

 

       

Grace Diana Uli Sidabutar, S.Pd.

       
        Wakil Kepala Sekolah bidang Humas/
Guru Bahasa Indonesia
       

 

       

I Dewa Agung Made Candrakusuma, S.Pd.

       
        Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan/
Guru Bahasa Bali
       

 

       

Ni Luh Anik Suryani, S.Pd.

       
        Guru Bimbingan Konseling        

 

       

Ni Made Oki Rosmeriani, S.Pd.

       
        Guru Bimbingan Konseling        

 

       

Ni Luh Putu Kartika Wira Lestari, S.Pd.

       
        Guru Matematika         
       

Putu Yulia Prawestri, S.Pd., M.Pd.

       
        Guru Matematika         

 

        I Wayan Nastra, S.S.        
        Guru Bahasa Jepang/
Bendahara BOS
       

 

       

Ni Luh Putu Mira Suantari, S.Pd.

       
        Guru Bahasa Inggris        

 

       

I Putu Agus Ariangga Iswara, S.Pd.

       
        Guru Bahasa Inggris        
 
       

Ni Luh Putu Reza Rosita Ar., S.Pd.

       
        Guru Kimia        

 

       

Muhammad Ahdariansyah, S.Pd.

       
        Guru Bahasa Indonesia        

 

       

Isty Bunga Herliani, S.Pd., M.Pd.

       
        Guru IPS        

 

       

Ni Made Astri Dwi Jayanthi, S.Pd.

       
        Guru IPS        

 

       

Made Darma Yoga, S.Pd.

       
        Guru Seni Budaya        

 

       

I Kadek Kusuma Mandala Putra, S.Pd.

       
        Guru Olahraga        

 

       

I Putu Adi Susanta, S.Or.

       
        Guru Olahraga        

 

       

I Wayan Satriya Trisnady, S.Pd.

       
        Guru Agama Hindu        

 

       

I Komang Dresta Adi Wiguna, S.Ag.

       
        Guru Agama Hindu        

 

       

Ni Komang Wirayanti, S.Pd.

       
        Petugas Dapodik        

 

       

I Gede Diatmika, S.Pd.

       
        Petugas Perpustakaan        

 

       

Ni Luh Rini Yanti, S.E.

       
        Petugas Keuangan        

 

Ni Luh Sri Astiti, A.Md.

               
Petugas Administrasi                

   

        Ketut Sudiana        
        Petugas Keamanan        

 

       

Martono Kaheli Ratu

       
        Sopir        

 

 
       

Robiyatun

       
        Petugas Kebersihan        

BROSUR & FORMULIR PENDAFTARAN


  • PAUD/Kindergarden Widiatmika

  • SD/Elementary Widiatmika

  • SMP/Junior Widiatmika

  • SMA/Senior Widiatmika

  • SMK/Vocational Widiatmika